VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

 VÅR FRU AV ROSENKRANSEN


Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 och stiftets tidigare rekommendationer och anvisningar kring mässfirande tas bort den 29 september

Den 29 september återinför Stockholms katolska stift därför mässplikten för söndagar och påbjudna högtider.

Även om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att förhindra smittspridning försvinner den 29 september betonar myndigheten vikten av att ovaccinerade personer fortsatt håller avstånd till andra människor – och då främst äldre och riskgrupper - samt att vi alla fortfarande måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma om vi känner oss sjuka. Läs gärna mer på Folkhälsomyndighetens hemsida och 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/det-har-galler-fran-och-med-den-29-september/

 VÄLKOMMEN TILL FR LARS DAHLANDER

Fr Lars Dahlander ankom till församlingen den 01 november. Han är varmt välkommen till Värmland.
Mässor utanför Karlstad

Alla medlemmar som bor i Arvika; Kristinehamn; Sunne och städerna omkring är välkomna till Mässan som firas en gång om månad i varje av städerna. Det finns tillfälle till bikt innan Mässan.

Kallelse till katoliker som bor i Filipstad; Torsby och samhällen omkring får gärna ta kontakt med prästen för att ordna mässa där.

Katolska kyrkans lära för vuxna: varje torsdag kl. 18.00

 

 

 Länk till Ordo
Aktuella Mäss-läsningar för söndagar finns på olika språk på www.virc.at
Tvåspråkiga mässhäfter finns att ladda ner som PDF-fil:
     Deutsch             English                Espanol                Francais            Hrvatski
         Italiano              Latinae               Magyar                 Polski                 Slovensky