VÅR FRU AV ROSENKRANSENS KATOLSKA FÖRSAMLING KARLSTAD

Trosundervisning

Församlingen erbjuder katolsk religionsundervisning för barn och ungdomar samt för vuxna, som vill fördjupa kunskaper i sin tro och för dem, som vill bli katoliker.
OBS! Särskilda bestämmelser fr o m 24 november 2020, läs mer vid respektive avdelning.

Barn och Ungdomar

Katekes på lördagar riktas till barn i skolålder och förutom förberedelse inför de viktiga sakrament (Eukaristin, Bikt, Konfirmation) är tänkt som hjälp för föräldrarna i den kristna uppfostran och förmedling av tron.

Schema inför Ht 2021 undervisning börjar kl 10.00. Barnen bör vara på plats minst 5 minuter innan dess.

september 11 och 25

oktober 9 och 23

november 13

december 11

Efter undervisningen familje mässan kl 12.00

Läs mer

Vuxna

Introduktionskurs i Katolsk tro på torsdag riktas till de vuxna som vill lära känna eller fördjupas i Katolska Kyrkans tro. Både katoliker och icke- katoliker är välkomna.
Kursen är en obligatorisk del av förberedelsen inför konversionen.

Läs mer